میل سوپاپ
میل سوپاپ

میل سوپاپ

کاربرد: انواع موتورها

جنس: آلیاژهای ریخته گری مختلف

ابعاد: طبق نیاز مشتری

مشخصات خاص: برای موتورسیکلت، خودرو و کامیون